Rekuperácia rozvody - niekoĺko realizacíi roku 2016